Nokia иска да събере 750 милиона евро чрез облигации

Nokia иска да събере 750 милиона евро чрез облигации
Nokia обяви, че възнамерява да емитира облигации, които при падежа им през 2017 г. ще бъдат конвертирани в обикновени акции на компанията за някои международни институционални инвеститори. Облигациите ще са на стойност 750 милиона евро, а компанията възнамерява да ги използва за управление на капиталната й структура и да адресира задаващите се падежи на различни заеми, като запази съществуващата ликвидност за корпоративна употреба.

Повече информация за финансовите условия по предложението има тук:
http://press.nokia.com/2012/10/23/nokia-launches-convertible-bonds-to-raise-approximately-eur-750-million/