Nokia очаква по-слаби резултати за тримесечието въпреки продажбите на 2 милиона телефона Lumia

Nokia очаква по-слаби резултати за тримесечието въпреки продажбите на 2 милиона телефона Lumia
Преди да представи пълните финансови резултати за първото тримесечие на тази година през следващата седмица (19 април), Nokia сподели информация какво да очакваме. Компанията понижи прогнозите за представянето си през тримесечието и сега очаква оперативния маржин на подразделението Devices and Services да е с отрицателни 3%, докато предишната прогноза беше за излизане на нула. Като причина за това Nokia цитира конкурентния пазар, отразил се нагативно на продажбите на телефоните и смартфоните й, като това важи в по-голяма сила за Близкия изток, Африка, Индия и Китай. Подобно се очаква да бъде и настоящото второ тримесечие.

Компанията обяви и че е успяла да продаде 2 милиона телефона от серията Lumia с Windows Phone със средна продажна цена 220 евро, като продължава да увеличава инвестициите в платформата и прехода към нея. Nokia очаква продажбите на Devices & Services за тримесечието да са 4.2 милиарда евро, от които 2,3 милиарда ще се дължат на обикновените телефони (71 милиона броя) и 1.7 милиарда на смартфоните (12 милиона броя).

Сред мерките за справяне със ситуацията се посочват ускоряване на продажбите на моделите от серията Lumia и намаляване на разходите на компанията. Компанията възнамерява да разшири обхвата на серията Lumia и тя да достигне до повече пазари и потребители, а освен това през втората половина на годината ще пусне и нови обикновени телефони. Не са изключени и нови структурни промени в компанията, ако има нужда от такива. "Продължаваме да увеличаваме скоростта на работа на компанията", заявява Стивън Илъп.

  • Този Идиот Стиван Ейпъл, унищожи симбиан и Меего, и пробута на Майкрософт недоносчето...Добре че са евтините телефони иначе да са фалирали....
    Beчния