Nokia придобива дяловете на Psion в Symbian

Nokia придобива дяловете на Psion в Symbian
Oт Nokia обявиха, че е започнал процесът по прехвърляне на дяловете на Psion в Symbian към Nokia. Symbian е компания с независима структура на управление. Тя ще продължи своя лицензен бизнес, неограничаващ свободата на всички онези, които използват стандартно базираната операционна система Symbian.

Иновациите в услугите, приложенията и мобилните телефони са изключително важни за разрастването нa мобилната индустрия. Те стимулират участниците в този процес да променят и подобряват продуктите и услугите, които предлагат. Като основател и акционер в Symbian, Nokia е твърдо решена да инвестира, подкрепяйки дълготрайния успех на Symbian в непрестанно увеличаващата се конкуренция на пазара на мобилните операционни системи. Решението да се придобият дяловете на Psion в Symbian е базирано на доверието на Nokia в операционните системи на Symbian като основна технология за платформи за мобилни устройства.

Стойността на сделката ще се обуславя от две неща: фиксиран дял от 137.1 милиона EUR и вариращо плащане от 1.23 EUR от Nokia към Psion за всяко мобилно устройство с операционна система Symbian, продадено през 2004 и 2005 година. При приключване на сделката Nokia предвижда нейният дял в Symbian да нарасне от настоящите 32.2% до приблизително 63.3%.

„С прогресивната и стабилна операционна система, силна ориентация към крайния клиент и добра връзка с операторите, Symbian успешно задоволява високите технически изисквания на мобилните устройства и разнородните нужди на пазара. Необходимо е да се поддържа дълготрайният пазарен успех на Symbian, за да може да има „здравословна” конкурентна среда на пазара на операционните системи и да се стимулират иновациите по цялата верига”, каза Перт Корхонен (Pertti Korhonen), завеждащ „Технологии” в Nokia.

„Операционната система Symbian е доказала своята гъвкавост като платформа, способна да отговори на нуждите на индустрията. Добрите примери включват UIQ software platform, Series 60 Platform, FOMA UI (потребителски интерфейс) и множество специфични допълнения - всичките работещи върху платформата Symbian. Резултатът от тази гъвкавост е богато разнообразие от авангардни мобилни устройства, тя подпомага както производителите на мобилни телефони, така и операторите да диференцират продуктите и услугите си”, каза още той.

Участниците в сделката са в очакване на разрешително от страна на компетентните власти, занимаващи се с конкуренцията, и одобрение от страна на акционерите на Psion. Nokia и Psion са дали старт на тези процедури. Финализирането на сделката се очаква да стане в рамките на няколко месеца.

По същото време от Psion обявиха решението си, след като продадат своя дял в Symbian на Nokia, да се фокусират върху разработването на Psion Teklogix - своя основен бизнес.