Nokia Siemens Networks получи одобрение от Европейската комисия

Nokia Siemens Networks получи одобрение от Европейската комисия
Европейската комисия одобри сливането между Networks Business Group на Nokia и подразделението за комуникационно оборудване на Siemens. Според комисията обединението между двете фирми няма да окаже негативен ефект върху конкуренцията на пазарите за фиксирани и мобилни комуникационни услуги. Бъдещият изпълнителен директор на Nokia Siemens Networks съобщи, че очаква процедурите по завършване на сливането да приключат в предварително обявените срокове. Сливането на двете компании беше обявено на 19 юни 2006 г. и се очаква да приключи на 1 януари 2007 г.