Nokia SNAP

Nokia SNAP
Nokia обяви, че скоро стотици играчи ще могат да се свържат в първите онлайн мултиплеър игри (MMOG - massively multi-player online game), все още в процес на разработка. Става дума за Space Shooter (работно заглавие) and Age of Piracy, като те ще работят с избрани Java съвместими телефони (със Series 60 и Java MIDP2.0), ползващи мобилната платформа Nokia SNAP. Междувременно компанията ще анонсира възможностите на технологията и по време на Е3 Експо.
http://snapmobile.nokia.com/