Нов формат на сметките за телефон от БТК

От ноември домашните абонати на БТК ще получават месечната си сметка в нов формат, който дава по-ясна представа за техните месечни разходи за телефонни услуги.
В новата форма на сметката ще бъде посочена стойността на месечния абонамент и телефонното потребление за изминалия месец. На гърба на сметката абонатите ще получават и подробно обяснение за съдържанието на всеки един от включените в нея реквизити (сума за плащане, абонамент, потребление, допълнителни услуги и т.н.). Там ще бъдат посочени и най-удобните начини за плащане в зависимост от индивидуалните предпочитания на абонатите на БТК.
За клиенти на новите абонаментни планове "У дома" БТК предлага и подробна разбивка на проведените телефонни разговори по вид - селищни, междуселищни и международни. Абонатите ще получават това извлечение като част от общата сметка за телефон.
Повече информация: http://www.btk.bg/news/Bill_back_bg.pdf