Нов миниатюрен микрофон от Sonion

Нов миниатюрен микрофон от Sonion
Датската компания Sonion обяви разработването на DigiSiMic, който според нея е най-малкият силициев микрофон в света. С площ от 2.6 x 1.6 мм2 е идеален за ползване в мобилни телефони и за други устройства, при които размерът на компонентите е от особено значение. Освен миниатюрните му размери, в микрофона са интегрирани още аналогов предусилвател и специален сигма-делта модулатор, намаляващ електромагнитната интерференция.