Нов начин за зареждане на Prima от "М-Тел"

С новата услуга "SOS Зареждане" клиентите с Prima, които имат по-малко от 22 стотинки кредит на своята сметка, могат да помолят друг абонат на "М-Тел" да я презареди. Това става с изпращане на SMS на кратък номер 1185, в който е изписан номерът на абоната, до когото е адресирана молбата за зареждане. Всеки клиент с Prima може да изпраща до три съобщения за "SOS Зареждане" след всяко презареждане на картата си. Съобщенията до 1185 са безплатни и позволяват при практически изчерпан лимит на сметката да се осъществи контакт с приятел, познат, колега или роднина.
Клиентите с Prima, които имат по-малко от 22 стотинки в сметката си, могат да поискат от друг абонат на "М-Тел" да им се обади с помощта на услугата "SOS Обаждане". На кратък номер 1186 те могат да изпратят безплатно съобщение с номера на човека, когото молят да се обади. Всеки клиент с предплатена карта има право на три съобщения за "SOS Обаждане" след всяко презареждане на сметката си. Изпращането им е безплатно. И двете услуги не могат да се ползват в роуминг.