Нов рекорд за GSM технологията

Нов рекорд за GSM технологията
100 милиона нови потребители на GSM услуги за 3 месеца - впечатляващ резултат и нов рекорд, според данните от последния доклад на Асоциацията на мобилните производители GSA. Така до мобилни услуги всекидневно са получавали достъп по 1 милион души и изглежда скоростта на разпространение на технологията ще се увеличава в бъдеще. В края на септември глобалният брой GSM абонати е достигнал 1.56 милиарда души. Ръстът идва основно от развиващи се пазари в Африка, Индия, Южна Америка и Азия.
http://www.gsacom.com/