Нов софтуер за криптиране на мобилна връзка

Нов софтуер за криптиране на мобилна връзка
От компанията One Day Mobile ще пуснат скоро на пазара в Англия софтуер за криптиране на разговори по мобилен телефон. Приложението е разработено в партньорство със Safe-com и военни компании. Babylon nG може да се инсталира на всеки 2.5G или 3G телефон, като криптира разговорите, провеждани от него. Има и уловка! Разговорите няма да се изпращат по гласовия канал, а през GPRS като данни. Много е възможно това да доведе до забавяне и прекъсване на сигнала.