Нова firmware версия за SL55

Нова firmware версия за SL55
Siemens обяви, че 16-ата версия за SL55 може да бъде изтеглена от официалния сайт на компанията. Преди няколко месеца беше възможно да инсталирате новата версия само в сервизни центрове, но сега може да направите това и сами при наличие на USB data кабел. За повече информация посетете my-siemens.com или http://www.my-siemens.com/com.aperto/MySiemens/Files/Specials/hq/sl55_upgrade/benefits_sl55.html