Нова фондация в подкрепа на мобилния Linux

Нова фондация в подкрепа на мобилния Linux
Няколко големи компании се събраха, за да основат фондация, подпомагаща разработването на базиран на Linux мобилен софтуер. Името на фондацията е LiMo, а сред основателите й са Motorola, NTT DoCoMo, NEC, Panasonic Mobile, Samsung и Vodafone. Организацията е отворена за нови членове и ще работи за разработването на интерфейс и архитектура за мобилната платформа, както и за създаването на изходен код за стандартни компоненти от нея.