Nokia със 106 милиона телефона за последното тримесечие

През последното тримесечие на 2006 г. финландският лидер на пазара е отчел 13% увеличение на продажбите си в сравнение със същия период година по-рано. Това означава приходи от 11,7 милиарда евро. Продадените мобилни телефони през четвъртото тримесечие на миналата година са 106 милиона - с 26% повече, отколкото през последното тримесечие на 2005 г. Средната цена на телефоните на компанията в края на 2006 г. е била 89 евро, което е по-малко отколкото през предишното тримесечие, когато тя е била 93 евро. Една година по-рано пък цената е била 99 евро. Тенденцията обаче е очаквана, тъй като с разрастването на развиващите се пазари изискванията за по-нисък клас телефони се увеличават, а продажбите на по-скъпи телефони намаляват. От компанията съобщават за намаляване на оперативните приходи на мрежовото си подразделение, но това се дължи на разходите по уреждане на инициативата със Siemens, която още не е започнала да функционира на пазара. Продажбите на мобилни устройства на Nokia са се увеличили с 14% до 7,1 милиарда евро, като оперативната печалба е нараснала с 19% до 1,257 милиарда евро. Продажбите на мултимедийни продукти са се увеличили с 6% до 2,136 милиарда евро, което се дължи на забавянето на пазарния старт на някои модели телефони. Мултимедийният отдел отчита ръст от 5% на оперативната печалба до 326 милиона евро. Компанията оценява пазарният си дял през тримесечието на 36%.
От Nokia съобщават също и прогнозите си за пазара на мобилни телефони за тази година. От компанията смятат, че ръстът ще бъде 10%, което е доста по-малко от прогнозния ръст от 23% за изминалата година.