Нова инициатива в подкрепа на мобилна ОС базирана на Linux

Нова инициатива в подкрепа на мобилна ОС базирана на Linux
Поредната инициатива, предназначена да помогне на разпространението на Linux като мобилна операционна система, събира операторите Vodafone и NTT DoCoMo и производителите Motorola, Samsung, NEC и Panasonic. Целта им е създаването на базирана на Linux платформа, която да може да бъде използвана в крайни устройства към края на 2007 година. Междувременно компаниите ще си поделят разходите за разработка и ще споделят изследователските си центрове.