Нова промоция за абонатите на LOOP

Освен с приятелите си от LOOP зоната, новите абонати на най-младата мобилна мрежа в България вече ще разговарят на цена от 1 ст./мин. и с два номера по избор от мрежата на "М-Тел". Потребителите ще имат и възможност всеки месец да променят двата номера. Промоцията е в сила за всеки, който стане абонат на LOOP до 31 януари 2007 г. От предложението могат да се възползват и всички настоящи абонати на LOOP. Те могат да преминат към новата тарифа безплатно, като подпишат нов договор с минимална продължителност 18 месеца или срещу такса от 10 лв. при подписване на едногодишен договор. Цената от 1 ст./мин. е валидна за първите 500 минути на месец. След изразходването им разговорите ще се таксуват на цена от 12 ст./мин. Минута разговор извън LOOP зоната и двата избрани номера струва 39 ст., а кратките съобщения към всички национални мрежи - 14 ст.