Нова версия на Java за преносими устройства

От Sun пускат нова версия на Java платформата за преносими устройства. Платформата Mobile Service Architecture (MSA) ще включва минимален брой Java компоненти, който е нужен според повечето оператори и производители. С пускането на MSA авторите на софтуер ще бъдат улеснени, тъй като ще са сигурни за задължителните компоненти, които да очакват във всички нови модели телефони. Предишната стандартизация за Java платформата е от преди 4 години и в момента е трудно да се установи кои телефони с какви възможности са. Първите устройства, които използват MSA, очакваме на пазара през втората половина на 2007 г.