Нови честоти за 3G мрежите в Европа

Нови честоти за 3G мрежите в Европа
Европейският съюз иска да разшири радиочестотния спектър за ползване от 3G мрежите. Мобилните оператори също очакват това да се случи, тъй като настоящите канали на високоскоростните мрежи се използват на 100% в някои страни. За съжаление официален представител на Съюза е заявил, че в момента повечето честоти, които могат да бъдат използвани в градска среда, не са свободни. Мобилните оператори предпочитат по-ниските честоти на спектъра като 900 MHz, тъй като сигналът се разпространява по-далеч и прониква през сградите. Това означава, че операторите ще трябва да изграждат по-малко базови станции, за да покрият по-слабо населени области. От Европейския съюз обаче първо обмислят експлоатацията на по-високите честоти - 2,5 GHz. В някои страни като Финландия вече се използва спектърът от 900 MHz, но приемането му в цяла Европа би отнело време, тъй като в някои страни тази честота се използва за 2G мрежите.