Нови, по-ниски цени на предплатените разговори

"Мобилтел" намалява с 21% цените на предплатените разговори. Досегашната цена от 83 стотинки (без ДДС) на минута разговор към всички мрежи при най-използвания тарифен план "Класик" се намалява на 65 стотинки (без ДДС).
С услугата "Семейство и приятели" Prima абонатите могат да разговорят на преференциална цена от 59 стотинки (без ДДС) на минута с пет предварително избрани номера в мрежата М-Тел. Активирането на услугата е безплатно, както и прослушването на гласовата поща.