Нови технологии в помощ на мобилните оператори

Нови технологии в помощ на мобилните оператори
Според проучване, проведено в Щатите, анализатори твърдят, че непрекъснато появяващите се нови мобилни приложения в бъдеще могат да направят традиционните клетъчни технологии твърде неефективни, за да бъдат практични. Разходите за енергия заемат една трета от оперативните разходи на операторите и ще продължават да се увеличават. Според експерти от ABI Research операторите може да прибягнат до технологиите WiMax и WiFi (под формата на градски мрежи), като ги интегрират в мрежите си. От ABI Research твърдят, че по отношение на осигуреното покритие WiMax е енергийно два пъти по-ефективен, а градското WiFi покритие - повече от 50 пъти в сравнение с WCDMA.