Нови цени внесе за одобрение БТК

БТК внесе за одобрение в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) нов тарифен план, според който областните центрове и градовете и селата, разположени до 30 км около тях, ще говорят помежду си на цената на градски разговор. Компанията предлага от досегашните три междуселищни зони за таксуване да останат две - едната ще бъде разширена градска зона и ще включва и сегашната първа междуградска, а втора и трета се сливат в една национална. В нея минута разговор ще се таксува по 4 ст. в слаб трафик и по 7 ст. в силен. Новите тарифи предвиждат абонатите на БТК да говорят за 15 ст. на минута с шест европейски града - Атина, Виена, Истанбул, Лондон, Париж и Москва. Компанията обаче ще премахне безплатните градски разговори от 21 ч. до 7 ч. в делничните дни и ще запази тарифата за почивните. От 1 юни нов телефонен пост на БТК ще струва 20 лв. вместо досегашните 70 лв., а абонаментната такса ще се увеличи - с 1 лв. за домашни абонати и с 1.50 лв. за бизнес. Така домашен абонат на стандартен план ще плаща 11.50 лв., като в таксата са включени 50 минути за национални разговори.