Нови ценови пакети от БТК

БТК предлага нови месечни абонаментни планове БТК 12, БТК 15 и БТК 20, които ще намалят цените на телефонните разговори до 14%. Първият предлага на абоната 12 лв. месечна такса, която се равнява на 60 импулса, или на 120 минути. Вторият план е за 15 лв. месечен абонамент и включва 100 импулса, които се равняват на около 200 минути. Третият абонаментен план струва 20 лв. и включва 170 импулса. Активизирането на новата услуга е безплатно и важи за клиенти с абонатни телефонни постове, които отчитат продължителността на разговорите. Плановете включват градски и междуградски разговори и са без ДДС. Пакетите не включват разговори към GSM и чужбина. Компанията предвижда да пусне и пакети с отстъпка за инвалиди, както и икономични, и ограничени пакети. В бъдеще се планира и ново намаление на цените на международните разговори. Таксите не могат да се прехвърлят за следващия месец, а след изразходването им импулсите ще се отчитат по стандартните цени на БТК. Услугата може да се поръча на телефон 0800100 или в клоновете на компанията.