Ново от Facebook за приложенията за iPhone

Facebook обяви Facebook Connect за iPhone за технология, която ще позволи на авторите на софтуер да добавят съвместимост с Facebook към своите приложения. На свой ред това ще даде възможност за обмен на различна информация със сайта на популярната социална мрежа.