Обществено Bluetooth покритие

Обществено Bluetooth покритие
Европа със сигурност е доста напред по отношение на употребата на Bluetooth. Доказва го и интересен проект, стартиран в Ландсберг (близо до Мюнхен) още през 2000 година, целта на който е да осигури Bluetooth точки за достъп в целия град. Въпреки че Heywow приключва в края на 2003, инфраструктурата е на място, а екипът продължава с развитието й. Посредством локален сървър потребителите лесно могат да открият различна полезна информация за ресторанти, магазини и др.