Обявиха датите за UMTS търговете

Комисията за регулиране на съобщенията обяви два търга с тайно наддаване за издаване на лиценз за UMTS комуникации. Първият е за лиценз от клас A и ще се проведе на 30 март, а вторият е за два лиценза от клас Б и е на 5 април. КРС ще приема оферти за участие до 21 март при първоначална тръжна цена за лиценза от клас А - 70 млн. лв., и 42 млн. лв. за лицензите от клас Б. Депозитът за всяко участие е 2 млн. лв. Кандидатите трябва да имат опит в далекосъобщителната дейност и над 50 млн. евро годишен оборот, както и да не са сдружение от оператори, притежаващи GSM лиценз.