Очаква ни SMS бум

Очаква ни SMS бум
Ново проучване, посветено на близкото бъдеще (2007-2012 г.) на мобилните функции за изпращане на съобщения и публикувано от Portio Research, прогнозира, че в края на разглеждания период глобалните приходи от SMS ще достигнат 67 милиарда долара. Това ще се равнява на 3,7 трилиона изпратени съобщения. Между 2006 и 2012 година световната популация се очаква да нарасне от 6,55 милиарда до около 7 милиарда души, а потребителите на мобилни услуги ще се увеличат от 2,65 милиарда до 4,81 милиарда.