OneDRAM памет от Samsung

OneDRAM памет от Samsung
От Samsung съобщиха, че са разработили нова памет за преносими устройства, която може значително да увеличи скоростта на обмен на данни между процесора и софтуерните приложения. Новата разработка, която носи името OneDRAM, е специално предназначена за всички устройства, които боравят с 3D изображения, като мобилни телефони и игрови конзоли. Чиповете работят на 133 MHz и използват специален дизайн, позволяващ да се ускори процесът на обмен на данните, като тези, които се обработват в момента, се съхраняват в междинен буфер, размерът на който може да се променя динамично според необходимия капацитет. За разлика от сегашните решения за работа с мултимедия OneDRAM ще използва само един чип за пренос на данните между комуникационния и мултимедийния процесор, с каквито са снабдени все повече от новите телефони. По този начин ще отпадне необходимостта от използването на допълнителна DRAM и SRAM буферна памет. Според Samsung, новото OneDRAM решение има намалена консумация на енергия с 30% и заема с 50% по-малко площ от досегашните аналози.