OpenFest 2004

OpenFest 2004
На 23 и 24 октомври се проведе второто издание на OpenFest - празника на свободния софтуер и свободното споделяне на знание. Инициативата с мото "НЕ НА СОФТУЕРНИТЕ ПАТЕНТИ В ЕВРОПА!" протече едновременно в няколко града в България - Пловдив, Пазарджик и София, и беше под патронажа на президента на Република България Георги Първанов. Заедно с OpenFest 2004 тази година се проведе и BSDcon - техническа специализирана конференция на потребителите и разработчиците на операционни системи, базирани на BSD. В двудневната програма бяха включени разнообразни технически и популярни лекции и презентации, предназначени за широк кръг участници.