Mp3 от British Telecom

Mp3 от British Telecom
Плановете на British Telecom за привличане на нови клиенти включват групата на потребителите на мобилни телефони и/или mp3 плеъри. Телефонните кабинки ще се превърнат в станции за сваляне на музика от мрежата, а компанията се надява по този начин да подобри финансовите резултати на това свое подразделение - в момента около 60% от 70-те хиляди кабинки работят на загуба.