Оплакване срещу Qualcomm

Broadcom, Ericsson, NEC, Nokia, Panasonic Mobile Communications и Texas Instruments са подали оплакване в Европейската комисия с молба за разследване и спиране на антиконкурентното поведение на Qualcomm по повод лицензирането на важни за развитието на 3G технологии. Според компаниите Qualcomm нарушава европейските закони за конкуренцията и не спазва обещанията, които компанията е направила пред международните органи за стандартизация, че ще лицензира технологията по честен и изключващ дискриминацията начин. Посочва се, че Qualcomm се опитва да изключи от пазара конкурентни производители на чипсети за мобилни телефони, като в същото време възпрепятства навлизането на нови и събира прекомерни такси за своите важни за развитието на WCDMA стандарти. Подалите оплакването компании смятат, че това поведение е вредно за развитието на телекомуникационния сектор в Европа, поддържа високи цени и ограничава избора.