Още за незаконните базови станции

Още за незаконните базови станции
"БТК Мобайл", "ГлоБул" и "Мобилтел" ще премахнат незаконно поставените базови станции, сочи справка на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Според нея 12 акта за премахване има "БТК Мобайл" от общо проверените 67 станции. "Мобилтел" има 121 проверени съоръжения, от които само три във Враца ще бъдат премахнати. Само една незаконна станция от общо 119 проверени има "ГлоБул". Най-много - пет незаконни станции, има "БТК Мобайл" във Варна. Инспекторите са издали 38 акта на "БТК Мобайл" със забрана за ползване на станции, 60 на "ГлоБул" и 75 на "Мобилтел", сочи още справката.
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/default.asp?r=17&m=563