Още жалби срещу лиценза за трети GSM оператор

"Мобилтел" също подаде жалба срещу решението на КРС. Мобилният оператор използва последния ден от законовия срок. Изказаното недоволство е отново по повод дадения без конкурс лиценз за трети GSM оператор на БТК.
Регистрираната в Олбъни, САЩ, фирма "Тафета лимитед" също протестира пред съда в България. През февруари фирмата била подала заявление за издаване на лиценз в КРС, но от комисията не задействали процедурата. Имало е пропуски в документите на американската фирма. Пълномощното на адвоката, който я представлявал в България, било заверено, след като вече е било подадено искането за лиценз. Фирмата не е подала жалба срещу мълчаливия отказ в определения за това срок.
Уведомяването за решение на КРС става в 30-дневен срок. Поради нередностите в документите от комисията не са се свързали с "Тафета лимитед".