Освободиха честотите за UMTS лицензите

Освободиха честотите за UMTS лицензите
Правителството взе решение да освободи военните радиочестоти, които ще бъдат използвани за изграждане на новите 3G мрежи, като освобождаването на радиочестотната лента от 230-400 MHz трябва да приключи до края на март. Така няма да има проблем за операторите, които ще получат до края на април UMTS лицeнзите си. Първият търг за един лиценз от клас A e на 30 март, а вторият за два лиценза от клас Б - на 5 април.