Отдалечено изтриване на SMS-и

Отдалечено изтриване на SMS-и
Всички знаем, че веднъж изпратен, един SMS не може да се върне (за нещастие). Изглежда, скоро това може и да се промени тъй като Samsung вече има патент за технология, при която изпратено текстово съобщение ще може да се изтрива от разстояние. Това ще е възможно само ако получателят не е прочел съобщението, в което освен текста ще се съхранява и друга служебна информация за трансмисията. На свой ред тя се ползва, когато изпращачът пожелае да изтрие съобщението от телефона на получателя и изпрати съответната команда.
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2005124360&F=0&QPN=US2005124360