Отново за рециклирането

Както вече писахме, жителите на Калифорния изхвърлят повече от 44 000 телефона всеки ден, като те освен ценни метали като злато и сребро, съдържат и изключително опасни за хората и околната среда елементи. Сега компанията EcoPhones, специализирана в рециклиране на мобилни устройства, планира кампания за изкупуване на стари телефони, като цените може да достигнат до $100 за брой. Досега на територията на Съединените щати компанията е преработила повече от 50 тона от опасните отпадъци. В България все още няма развита мрежа за събиране и рециклиране на стари и негодни телефони, както и на еднократни и акумулаторни батерии с изчерпан жизнен цикъл.