Патент на Apple показва вграден в дисплея скенер на отпечатъци

Патент на Apple показва вграден в дисплея скенер на отпечатъци

Apple е получила одобрение за патент, носещ името „Methods of biometric imaging of input surfaces“, който описва акустична система за заснемане на изображения с висока резолюция на обекти върху повърхността на дисплея. Технически това се изпълнява чрез акустичен датчик, който превръща електрическите сигнали в механична енергия и обратно. Така поставения върху екрана пръст ще генерира механична вълна, а конвертираните в електрически сигнали данни ще бъдат пресъздадени в изображение на отпечатъка. В патентната заявка се описва още, че технологията ще разпознава и други обекти като длан, ухо, буза и дори лице.

Едно от възможните приложения е за разпознаване на потребителя при приемане на разговори. Нещата обаче не спират дотук, тъй като в патентната заявка се описва и възможност за следене на някои жизнени показатели като пулс и честота на дишане. Заявката е подадена през третото тримесечие на 2016 и може да не бъде реализирана скоро, тъй като засега Apple разчита на технологията за лицево разпознаване Face ID, която замени Touch ID при смартфоните ѝ.

Източник: Patently Apple

Оферти на деня