Пътна информация от TomTom и Vodafone Холандия

Пътна информация от TomTom и Vodafone Холандия
TomTom и холандският Vodafone планират пускането на услуга, която доставя информация за пътната обстановка в страната. Информацията за състоянието на движението ще се събира първо през GSM мрежата на Vodafone и тя ще бъде за времето, скоростта и посоката на движение на колите по пътната мрежа на Холандия. Технологията вече е тествана на местно ниво и ще бъде първата национална мрежа от такъв характер, достъпна за крайни потребители. Информацията за движението ще включва всички главни пътища на страната, като ще предлага и информация за навигация "от врата до врата", а не само информация за задръстванията, и ще позволява сравняването на различни маршрути. Първоначално услугата ще бъде достъпна за потребителите на TomTom през втората половина на 2007 г. От нея ще могат да се възползват не само частни потребители, но и пътните власти и бизнес клиенти.