PDA с брайлов дисплей

PDA с брайлов дисплей
Хубавото е, че технологията не изоставя хората със зрителни затруднения и дори може да им бъде от голяма полза в ежедневието. Пример за това е BrailleNote PK, PDA, снабден с брайлов дисплей (18 клетки), Bluetooth и всичко необходимо за поддържане на списък с контакти, дневно разписание, кратки бележки и др. Устройството е съвместимо с ActiveSync и освен това разполага с текстов редактор, приложение за отваряне на електронни книги, e-mail клиент, уеб браузер, USB, система за преобразуване на текст в говор и дори video-out изход.
http://www.pulsedata.com/Products/Notetakers/braillenotepk.asp