Philips и Samsung обявиха сътрудничество

Philips и Samsung обявиха сътрудничество
Samsung ще интегрира в някои свои модели мобилни телефони чип NFC (Near Field Communication), произведен от Philips. Near Field Communication е технология, която предава данни на съвсем близки разстояния и се използва при услуги като превеждане на пари през терминал и др. За конкуренция на Bluetooth не може и да става въпрос, защото при последната технология предаването на данни се осъществява на разстояние до 10 метра.