По-здрави с Wellness Diary

По-здрави с Wellness Diary
За да ни помогне да се справим с последиците от модерния начин на живот, в лабораториите на Nokia се роди приложение, наречено Wellness Diary. С негова помощ всекидневно може да се събират и анализират различни данни, свързани със здравето и начина на живот, и параметри, водещи до подобряването им. То е напълно безплатно и може да се изтегли от следния адрес за различни версии на платформата S60.
http://research.nokia.com/research/projects/WellnessDiary/index.html