Почти 90% от таблетите са произведени от подизпълнители на големите компании

Почти 90% от таблетите са произведени от подизпълнители на големите компании
Както добре знаем, дори и едно устройство да носи логото на някоя компания, това не означава, че то е било произведено от служителите на тази компания. Всъщност според данни на IHS iSuppli при таблетите около 90% от предлаганите на пазара устройства са произведени от подизпълнители, намиращи се в Азия. От агенцията отбелязват и че тази тенденция ще се запази, тъй като компаниите продължават да търсят начини да намалят разходите си, а аутсорсингът е един от тях. През 2011 г. 87,5% от таблетите на пазара са били произведени от подизпълнители на големите компании.

Очакванията на iSuppli са за 2012 г. този процент да достигне 89,2%, докато през следващите години ръстът ще се забави и ще достигне 91,1% едва през 2015 г. За 2016 г. от агенцията дори прогнозират отлив на компаниите, които ще произвеждат таблети с подизпълнители. Най-голямата такава компания е Foxconn, която през миналата година е направила 67% от всички таблети. Това не е случайно, тъй като китайците са основен партньор на Apple.