Полезни SMS-и

Полезни SMS-и
Уведомяването на населението чрез SMS-и при природни и други бедствия започва да се радва на все по-голяма популярност. След като преди няколко седмици писахме за подобна инициатива на правителството на Малайзия, сега подобна стъпка обмислят и в Белгия - изпращане на кратки текстови съобщения на всички граждани на страната в случай на извънредни ситуации.
Междувременно в Кройдън (квартал на Лондон) започнаха тестове на система за ежедневно предвиждане на замърсяването на въздуха, резултатите от което (и при необходимост заедно с предупреждение) ще се пращат чрез SMS на страдащите от астма, белодробни и сърдечни заболявания жители на района.