Повече GSM потребители

Повече GSM потребители
Според септемврийския доклад на GSA (световната асоциация на доставчиците на мобилни телефони) позициите на GSM технологията укрепват. За първите 8 месеца на 2005 година новите абонати са 234.7 милиона, като броят им в световен мащаб вече надхвърля 1.5 милиарда. Пазарният дял на GSM е нараснал от 74.7% до 76.8%, като основните двигатели на ръста са развиващите се мобилни пазари в Африка, Южна Америка и Азия. На пазара са и близо 1700 модела GSM телефони.
Пак от същия доклад става ясно, че работещите 3G/WCDMA мрежи вече са 82 в 37 страни, а 7 други са пред старт на търговската си дейност. Към 31 август абонатите им са били 32.22 милиона.