Повече от 2 трилиона SMS през 2010 г.

Според проучване на Garner през 2010 г. броят на изпратените SMS съобщения в света ще достигне 2,3 трилиона. За сравнение: през 2006 г. ще бъдат изпратени приблизително 1,214 трилиона съобщения. Общите приходи от съобщенията за 2006 г. са 50 милиарда щатски долара, а през 2010 г. се очаква те да бъдат 72 милиарда долара. В Западна Европа броят на изпратените кратки текстови съобщения се очаква да е 213 милиарда през 2010 г., като увеличението през годините дотогава ще бъде умерено. Най-голямо увеличение на броя изпратени SMS се очаква в Северна Америка, където услугата едва започва да набира скорост. Почти половината от съобщенията обаче ще бъдат в Азия и Тихоокеания - 1,8 трилиона. В същото време пазарът за MMS ще остане доста ограничен заради несъвместимостта между апаратите и високите цени. Според Gartner броят на мултимедийните съобщения, които ще бъдат изпратени през 2010 г., ще е 47,4 милиарда. През 2005 г. те са били 8,3 милиарда.