Повече Wi-Fi точки за достъп

Повече Wi-Fi точки за достъп
Според изследване на ABI Research точките за достъп за безжичен Интернет по света стават все по-популярни. В момента в Европа има най-много Wi-Fi точки - 57 000. В Европа и Северна Америка са разположени 74% от комерсиалните точки за достъп в света. От ABI Research очакват до края на годината общият брой на местата за безжичен достъп с търговско предназначение да се увеличи с 47% до 143 700 точки за достъп. Тенденцията, която от ABI предвиждат, е свързана с пазара в Азиатско-Тихоокеанския район. Според резултатите от проучването през 2011 г. именно този район ще бъде лидер на пазара за точки за достъп до Интернет. От ABI Reserach съобщават и че до края на годината очакват общият брой продадени устройства за осигуряване на безжичен достъп да надмине 675 000 броя. Другата важна тенденция, която се забелязва, е, че се увеличава броят на сесиите през горещите точки за един потребител, както се наблюдава и увеличаване продължителността на същите сесии.