Повишено внимание около 15 юни за Apple

От компанията, оглавена от Стив Джобс, са пуснали писмо до Щатската федерална комисия по комуникациите (FCC), в което са поискали до 15 юни комисията да пази в строга конфиденциалност всички документи, свързани с продукти на Apple. Оригиналът на писмото на английски и във формат, удобен за четене, можете да видите тук: http://www.myiphone.com/gallery/files/3/AppleFCC_original.jpg