Предсказваща технология за писане за Access Linux Platform

Предсказваща технология за писане за Access Linux Platform
Access са подписали договор със Zi Corporation, който ще донесе на бъдещите потребители на Access Linux Platform две нови приложения - еZiText и Decuma. eZiText е речник за бързо писане, който използва предсказваща технология. Decuma пък е приложение за разпознаване на ръкописен текст. Договорът между двете компании е от стратегическо значение за Zi Corporation, тъй като ще отвори нови бизнес възможности пред компанията.