Причина и следствие

Причина и следствие
Знаем, че светът на комуникациите е невидим и изграден върху пронизващите електромагнитни лъчи. Именно това послужило като основа за създаването на продуктите от проекта Fashion Victims - дрехи и аксесоари, реагиращи на околната радиация, разпръсквана от електронните устройства (най-вече мобилните телефони). Идеята е следната: с получаването на физически резултат при всяко обаждане (чантата на снимката кърви) дизайнерите искат да покажат как мобилната комуникация нарушава личното пространство (невидимото става видимо). Оригинално.
http://www.fashionvictims.org