Приеха Cablenet в WiMax Forum

Групата на международния WiMAX Forum се увеличи с още един участник, след като българската компания Cabelnet, която ще извършва търговска дейност под марката Max Telecom, бе приета за пълноправен член на организацията. WiMAX Forum е индустриална, нестопанска организация, създадена през 2001 г., чиято цел е да промотира и да потвърждава съвместимостта и възможността за взаимно опериране на широколентовите безжични продукти. След другите й членове са компании като AT&T, British Telecom, Intel Corporation, Motorola, Samsung и много други.
http://www.cabelnet.net/