Продажбата на "МобилТел" - до средата на юли

Продажбата на
Telekom Austria обяви, че ускорява процедурата по придобиване на "МобилТел" АД. Компанията ще придобие 100% от собствеността на "МобилТел" АД за сумата от 1,6 млрд. евро чрез упражняване на правото за закупуване, договорено на 17 декември 2004 г. Очаква се финализирането на сделката да стане до средата на юли. През март 2005 г. Telecom Austria плати 80 млн. евро за опцията да купи мобилния оператор. Парите представляват гаранция, че австрийската компания получава ексклузивитет като купувач на "МобилТел". При успешно приключване на продажбата платените 80 млн. евро ще бъдат намалени от общата постигната цена.