Проектодоговор на телекомите

КРС одобри проектодоговор за взаимно свързване на мрежата на БТК и мрежите на алтернативните телекоми - "Нетплюс", "Орбител", "Глобалтех", Източна телекомуникационна компания и "Некском". Ако проектодоговорът се реализира, в началото на 2005 г. трябва да се появи и услугата "Селекция". Тя ще позволява потребителят да избира коя компания да обслужва всяко едно от обажданията му, като набере кода на предпочетения оператор преди телефонния номер. Неудобството в случая е, че абонатът ще получава много и различни сметки в зависимост от операторите, чиито услуги е ползвал. Отношението на телекомите към проектодоговора е различно. Единствените, които твърдо са заявили, че няма да се включат, са "Нетплюс". Основна причина за недоволството са предлаганите ценови категории за услугите.